top of page

Reglement schooljaar 2023-2024

Graag steeds 24 uur voor de les annuleren.

Indien geen annulatie, geen inhaalles!!!

1 les per beurt komt op 25 euro, les in een periode komt op 20 euro.

De lessen zullen ongewijzigd blijven wat dag en uur betreft. Moest er toch nog iets wijzigen dan laten we dit zo spoedig mogelijk weten.

Indien jullie liever van dag of uur wisselen, laat dit dan ook zo spoedig mogelijk weten. De lessen starten op maandag 5 september.
Nieuwe lessenreeks (januari tot krokus) : 125 euro inclusief verzekering paardensport Vlaanderen 2024
Goede afspraken maken goede vrienden. Bedankt alvast!

Sophie en Co

Huishoudelijk reglement 

De ponyhoeve doet grote inspanningen om de werking op een professionele manier verder uit te bouwen. We willen voor alle leden, bezoekers, paarden en pony’s een veilige en werkbare omgeving creëren.

 

Ook het dierenwelzijn vinden we zeer belangrijk

Op de Ponyhoeve is niet alleen het welzijn van de deelnemers belangrijk, maar ook het welzijn van de dieren. We geven veel aandacht aan het waarborgen van dierenwelzijn en het belang voor dier-eigen gedrag en diersoort-eigen behoeften. Goede zorg voor de deelnemers kan als er ook goede zorg voor de dieren is. Een dier dat naar je toe komt, rust in de stal, een opgewekte houding van het dier zijn signalen dat een dier zich prettig voelt. Ruiters worden ook geleerd aandacht te hebben voor het sociale gedrag van de dieren.

Om risico’s te beperken en de accommodatie net en leefbaar te houden hebben we met het bestuur een reglement opgesteld. Dit reglement is van toepassing op alle ruiters en bezoekers van de manege.
Wij vragen u dit reglement aandachtig te lezen en de regelgeving op te volgen. Met de hulp van jullie allemaal kunnen wij de manege ordelijk, veilig en aangenaam voor iedereen houden. Enkel op die manier kan er door alle leden ten volle genoten worden van ons aanbod. 

Artikel 1: Leden

Elk lid van de ponyhoeve verklaart zich stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement. Wanneer een clublid gebruik wenst te maken van de accommodatie van de club dient het zich te houden aan alle punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement. 

Artikel 2: Verzekering

Elk lid van De ponyhoeve is verplicht een verzekering af te sluiten bij PSV. Deze verzekering wordt geregeld door het clubbestuur en moet in orde zijn voordat de ruiter deelneemt aan de lessen. 

De ponyhoeve is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of verlies van materiaal. 

Artikel 3: Werking

Voor een vlot verloop vragen we om 30 min voor en na de les aanwezig te zijn. Naast het rijden op zich hechten wij ook veel belang aan het verzorgen van het paard. 

Artikel 4: Betalen

De ponyhoeve vraagt geen lidgeld maar het is verplicht een basisverzekering ( C ) via PSV te nemen. Indien leden wensen gebruik te maken van de uitbreidingsverzekering betalen zij 10 euro extra.  Het lidgeld is geldig van 1 januari tot 31 december.

Betalingen dienen te gebeuren voor aanvang van de lessen. Het tarief is 15 euro/uur.

Artikel 5: Netheid in en om de accommodatie.

De gangen, zadelkamer, kantine en de parking van de ponyhoeve dienen te allen tijde proper achtergelaten te worden.

Artikel 6: Veiligheid in en om de accommodatie

Enkel onder begeleiding van de lesgeefster mogen de paarden/ pony’s benaderd worden. 

Het is niet toegelaten om te rennen, te spelen en te roepen in de stallen.

Het dragen van een gekeurde ruitercap, laarzen, bodyprotector en een lange broek is verplicht. 

De instructies van de lesgeefster worden ten alle tijden opgevolgd. 

Ouders of begeleiders zijn vrij om de les te volgen, iets te gaan drinken in de kantine of het terrein te verlaten. Dit wel op voorwaarde dat zij bereikbaar zijn gedurende de les.

Artikel 7: Onbevoegden en dergelijke

Het is niet toegelaten om de privévertrekken te betreden. ( Pas op voor de honden!!) Enkel de manege, de kantine zijn toegankelijk voor de leden van de club. 

De clubleden betreden de accommodatie ook altijd langs de schuifdeur van de kantine. De bezoekers parkeren op de parking naast de kantine. 

Rondslingerend of vergeten materiaal dient overhandigd te worden aan de rechtmatige eigenaar, aan de lesgeefster of iemand van het bestuur. Moedwillige diefstal of onrechtmatige toe-eigening zal streng worden aangepakt.

Artikel 8: Sancties

Indien een lid moedwillig of herhaaldelijk de punten opgenomen in het huishoudelijk reglement van De ponyhoeve negeert, zullen gepaste disciplinaire sancties getroffen worden. Bij het niet naleven van bovenstaande punten zal het betrokken lid een eerste maal door iemand van het bestuur aangesproken worden. 

Ik, Sophie ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-Api) voor de ponyhoeve

Wat is een API?

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze club kan je bij mij terecht als Club-API met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

 Welbevinden van en voor éénieder is heel belangrijk in onze club. Daarom heeft de club geïnvesteerd in een club-API, jaarlijks zijn er bijscholingen en ondersteuning vanuit de federatie. Ik zal jullie eerste aanspreekpunt zijn en de schakel naar een gelukkig clubleven.

 Heb je een moeilijk moment en wil je dit aan iemand kwijt? Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage…?

 Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

 Als Clup-Api luister ik naar je verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Je kan me bereiken via 0477/68/89/92

bottom of page